Entegre Yönetim Sistem Politikası

Entegre Yönetim Sistem Politikamız kapsamında Norm Teknik A.Ş. olarak;

  • Müşterilerinin yangın güvenliği ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bu konudaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde müşterilerine en uygun çözümleri sunmayı,
  • Sistemlerin etkinliğini, sistem gerekleri ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sürekli iyileştirmeyi,
  • Hizmetlerimizin tüm müşterilere eşit seviyede ulaşılabilir olmasını,
  • Sunulan ürün ve hizmetler kapsamında İş güvenliği ve çevre yasal ve diğer şartlarına uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,
  • Tüm faaliyetlerde atık oluşumunu kontrol altına alarak en aza indirmeyi ve doğayı korumayı,
  • Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, hizmet alımları da dahil olmak üzere tehlikeleri belirleyerek kontrol altına alınmasını iş kazalarını, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını azaltmayı,
  • Risk ve fırsat odaklı yönetim sistemi anlayışını benimsemeyi,
  • Çalışanların yönetim sistemine etkin katılım sağlamasını,
  • Kullanımı yasal olarak engellenmiş ürünlere, projelerde yer vermemeyi,
  • Satış sonrası kaliteli ve etkin bir servis sunarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı, taahhüt ederiz.