Müşteri Memnuniyeti Anketi

Norm Teknik Firması ile ne kadar zamandır çalışmaktasınız ?
Aşağıdaki hizmetlerden hangilerinden yararlandınız? ( Birden fazla seçim yapabilirsiniz )

Satış Hizmetleri ve Ürün Satışı ( 1 = Çok İyi | 2 = İyi | 3 = Orta | 4 = İyi | 5 = Çok İyi )
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1. Firmamızdaki ilgili kişilere kolayca ulaşabiliyor musunuz?
2. Sorunlarınıza cevap bulunuyor mu?
3. Sorunlarınızın çözümü hakkında bilgilendiriliyor musunuz?
4. Sağladığımız ürün veya hizmetlerden memnun musunuz?
5. Genel olarak ürünlerimiz için uyguladığımız fiyat politikası sizce nasıldır?
6. Teklif taleplerinize hızlı dönüşler alıyor musunuz?
7. Tekliflerimiz taleplerinizle uyumlu ve anlaşılır mıdır?
8. Ürün sevkiyatları hakkında bilgilendiriliyor musunuz ?
9. Ürünler zamanında teslim ediliyor mu?
10. Ürün ambalajları istediğiniz kalitede mi?
11. Ürün çeşitliliği sizin için yeterli mi?
12. Bizimle çalışmaktan memnun musunuz?

Servis - Bakım Hizmetleri
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
13. Yapılan çalışmalar ile ilgili beklentiye sahip olan üçüncü tarafların (örneğin: müşteriler, sigorta kuruluşları, diğer organizasyonlar vb.) ihtiyaçları ve isteklerini ne derece karşıladı?
14. Talep edilen süre ve tarihler ile ne kadar uyumluydu?
15. Arıza veya eksikliğin tespiti ve giderilmesi konusunda beklentiye sahip olan yöneticilerin ihtiyaçları, isteklerini ne derece karşıladı?
16. Müşterinin uymakla yükümlü oldukları yönetmelik ve standartların şartlarına uygun olarak yapıldı mı?
17. İşletmede kazaları veya çevre kirliliğini engellemek için yeterli faaliyetler yapıldı mı?
18. İşletmenin çalışma talimatlarına uygun olarak çalışıldı mı?

Supervizyon Hizmetleri
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
19. İhtiyaç ve istekleri ne derece karşıladı?
20. Hizmetler talep ettiğiniz süre ile ne kadar uyumlu?
21. İşletmede kazaları veya çevre kirliliğini engellemek için yeterli faaliyetler yapıldı mı?
22. İşletmenin çalışma talimatlarına uygunluk derecesi nasıldı?