ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI

Entegre Yönetim Sistem Politikamız kapsamında Norm Teknik A.Ş. olarak;

Müşterilerinin yangın güvenliği ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bu konudaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde müşterilerine en uygun çözümleri sunmayı, 

Sistemlerin etkinliğini, sistem gerekleri ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sürekli iyileştirmeyi,

Hizmetlerimizin tüm müşterilere eşit seviyede ulaşılabilir olmasını,

Sunulan ürün ve hizmetler kapsamında İş güvenliği ve çevre yasal ve diğer şartlarına uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,

Tüm faaliyetlerde atık oluşumunu kontrol altına alarak en aza indirmeyi ve doğayı korumayı,

Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, hizmet alımları da dahil olmak üzere tehlikeleri belirleyerek kontrol altına alınmasını iş kazalarını, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını  azaltmayı,

Risk ve fırsat odaklı yönetim sistemi anlayışını benimsemeyi,

Çalışanların yönetim sistemine etkin katılım sağlamasını,

Kullanımı yasal olarak engellenmiş ürünlere, projelerde yer vermemeyi,

Satış sonrası kaliteli ve etkin bir servis sunarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
taahhüt ederiz.

 

© 2021 - Yangın Söndürme Sistemleri - Norm Teknik A.Ş. - GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Mouse MouseScrole