KURU SPRINKLER SİSTEMİ

Kuru Borulu Sprinkler Sistemi

Kuru borulu sprinkler sistemleri, kuru alarm vanasının üst kısmının basınçlı hava veya inert gaz ile sürekli olarak basınç altında tutulduğu ve kuru alarm vanasının alt kısmının su ile basınç altında tutulduğu sistemlerdir. Kuru borulu sistemler sadece donma hasarı olasılığı bulunan mahallerde ve sıcaklığın 70 °C'nin üzerinde olduğu kurutma fırını benzeri mahallerde uygulanmalıdır.

Not: Yüksek tehlike sınıfı uygulamalarında kuru borulu sistemlerin kullanılmaması tavsiye edilir. İlk açılan sprinklere suyun ulaşmasında olacak gecikme, sistemin verimini ciddi şekilde azaltabilmektedir.

Kuru borulu sprinkler sistemlerinde aşağıdaki sprinkler tiplerinin kullanılmasına izin verilir:

 • Dik tip sprinkler
 • Kuru tip sprinkler
 • Yatay duvar tipi sprinkler (Boru içinde su kalmayacak şekilde yapılan tesisatlarda)
 • Sarkık tip ve duvar tipi sprinkler (Sprinkler, boru kolu ve branşmanların, sıcaklığın 4°C ve üzerinde olduğu mahallerde bulunması durumunda)
 • Borulamadaki basıncı sağlamak için sürekli hava/inert gaz beslemesi teçhiz edilmelidir. Alarm vana üreticisi tarafından tavsiye edilen basınç değer aralığına göre basınçlandırılmalıdır. Kuru alarm vanasına hava beslemesi yapılan kaynak sürekli olmalıdır. Hava beslemesi, sistemin dolumunu 30 dakika içinde sağlayacak kapasitede olmalıdır. Tek kompresör ile birden fazla kuru borulu sistem besleniyorsa, 30 dakika dolum süresi için en büyük sistem baz alınmalıdır. -15°C'nin altında soğutulmuş mahallerde, dolum süresi 60 dakika alınabilir. Klapeyi kapalı tutacak gücü sağlayan hava basıncı, sistem su basıncına göre üretici kataloglarında belirtilir. Yaklaşık olarak hava basıncının su basıncına oranı 1/3 alınabilir. Kesin değerler için üretici kataloglarına bakılmalıdır. Tek bir kuru alarm vanası ile kontrol edilen sistem büyüklüğü; aşağıdaki maddelerden herhangi birine uygun olarak belirlenmelidir. İstisna olarak, (c) ve (d) maddeleri konut birimlerinde uygulanamaz.

  a - En uzak noktada bulunan test vanası tamamen açıldığında suyun boşalması için geçen süre Düşük Tehlike için 90 sn, Orta ve Yüksek Tehlike için en fazla 60 sn olmalıdır.

  b - Kuru alarm vanasının üstündeki net boru iç hacmi  aşağıdaki değerleri geçmemelidir.

 •  
 •  
 •  
 •  
 

Kuru Borulu Sprinkler Sistemi (TS EN 12845) :

Tehlike Sınıfı Maksimum Boru Hacmi (m3)
  Hızlandırıcılı
Düşük Tehlike 4
Orta Tehlike 4
Yüksek Tehlike 3


Tablo 2 Kuru Borulu Sprinkler Sistemlerinde Maksimum Zon Büyüklüğü
c - Net boru iç hacminin 1,5 m3’ten az olduğu sistemlerde hızlandırıcı kullanılması gerekli değildir ve suyun boşalması için geçen süre limitine uyulması gerekmez.
d - Net boru iç hacminin 4 m3’ten az olduğu sistemlerde hızlandırıcı kullanılması durumunda, suyun boşalması için geçen süre limitine uyulması gerekmez.
e - Sistem büyüklüğü; suyun boşalması için geçen süreye bağlı olarak hesap programı ile yapılmalıdır. Hesap programı ve metodu ulusal olarak tanınmış bir laboratuar tarafından onaylanmış olmalıdır. Hesaplama, Tablo 3’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

 

Kuru Borulu Sprinkler Sistemi (NFPA 13):

 • Boru hacmi 500 galonu geçmeyen yerlerde hızlandırıcı kullanımı zorunlu değil, ayrıca test noktasına suyun ulaşmasıyla ilgili de herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Boru hacmi 750 galonu geçmeyen yerlerde hızlandırıcı kullanımı zorunlu fakat test noktasına suyun ulaşmasıyla ilgili de herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 
Tehlike Sınıfı En Uzak Noktada Açılacak Sprinkler Sayısı Maksimum Su Boşalma Süresi (sn)
Light 1 60
Ordinary I 2 50
Ordinary II 2 50
Extra I 4 45
Extra II 4 45
High Piled 4 40


Tablo 3 Kuru Borulu Sprinkler Sistemlerinde Suyun Boşalma Süresi

f - Sistem büyüklüğü; akış testleri yapıldığında, Tablo 3’de suyun boşalması için geçen süre ile ilgili olarak verilen değerleri sağlayacak ölçüde olmalıdır. Akış testleri, açılacak sprinkler sayısı simüle edilerek yapılmalıdır. Tek sprinkler açılması istenen mahaller için, en uzak noktadaki test vanası açılır. Daha fazla sayıda sprinkler açılma durumunu simüle etmek için, test manifoldu düzenlemesi gereklidir. 4 sprinkler açılması durumunu test etmek için; her iki branşman kolundan iki adet sprinkler akışına uygun manifold düzenlemesi yapılır. Yapılan testlerle gerekli su boşalma süreleri karşılanıyorsa, (a) ve (e) maddesindeki şartlar aranmaz.

Kuru borulu sistemlerde, grid borulama tesisatı kullanılmamalıdır.

Globe

? 2022 - Yangın Söndürme Sistemleri - Norm Teknik A.Ş. - G?ZL?L?K VE G?VENL?K

Mouse MouseScrole

rolex deepsea discontinued 2017 cartier must 21 mens watch swiss mido replica tag heuer aquaracer calibre 5 blue omega bracelet speedmaster fake watches breitling barnato 42 rolex bubbleback replica uk replica watches hublot skeleton tourbillon cartier watch 925 argent plaque g20m price replica watches uk omega deville co-axial chronometer price in india tag grand carrera replica uk replica watches