CO2 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

CO2 Gazlı Söndürme SistemleriVdS onaylı CO2 sistemleri insanların bulunmadığı mahallerde kullanılabilir. Trafo odası, jeneratör odası, elektrik odası ve klima odası gibi insanların kullanmadığı mahallerde kullanılabilmektedir. Yangın tehlikesinin tanımlandığı durumlarda lokal olarak da kullanılabilmektedir. Yeniden dolumu lokal gaz dolum firmalarından yapılabilir. Seçici vanalı sistemlere uygundur. Tek bir tüp gurubuyla birden fazla mahal korunabilir.

 • Ozon ile dost
 • Düşük dolum maliyeti
 • Lokal veya hacimsel söndürme sistemleri için
 • Gaz boşalması sonrası temizlik gerektirmez
 • Elektriksel iletken değildir.
 • Derin yangınlarda ideal çözüm
 
KULLANILDIĞI YERLER
 

Boyahaneler, arşivler, trafo odaları, elektrik odaları, endüstriyel ekipmanlar, kimyasal madde depoları, vb.

CO2 Gazlı Söndürme SistemleriAtmosferik basınçlardaki karbondioksit (CO2), renksiz, kokusuz, ve iletken olmayan, alanı veya hacmi korumak için hızlıca ve etkili bir şekilde nufüz edebilen bir gazdır. Yoğunluğu, havanın yoğunluğundan yaklaşık olarak 50% daha fazladır. CO2 yüksek basınçlı silindirlerin içerisinde sıvılaşmış olarak saklanır. CO2 yıllar boyunca sadece yangın koruması için değil, aynı zamanda diğer ticari alanlarda da etkin olarak kullanılmıştır. CO2 yangını fiziksel olarak iki ana prensibe dayalı söndürür. Uygulama yapılan mahal içerisindeki oksijen seviyesinin %21'den %15 seviyesine hacimsel olarak indirgenmesi (çoğu yanma türleri bu düşük seviyelerde tutuşma yaratamaz.) ve soğutma efekti ile ortamda oluşan ısıyı soğurması sayesinde, CO2 muhtemel yangınları başarılı bir performans ile söndürür. Insanlı mahallerin korunması noktasında CO2'nin insanlar tarafından solunması halinde (düşük yoğunlukta olsa bile) boğulmaya ve ölümlere sebep olabileceği dikkate alınmalıdır. Gerekli mühendislik hesaplamaları ve güvenlik önlemleri altında CO2 sistemleri boyahaneler, elektrik odaları, kimyasal madde depoları, transformatörler, arşivler ve benzeri yerler için etkili şekilde kullanılmaktadır.

Bazı ülkelerde mevzuat, insan bulunan mahallerde ancak CO2 sistemlerini manuel koruma metodu olarak kabul eder. Bazı ülkelerdeyse, sistem ve korunan alanın ilgili güvenlik cihazlarını içermesi şartıyla izin verilir.

CO2 sistemleri LPG ve NORM TEKNİK deneyimi ile dünya ölçeğinde kırktan fazla ülkede tesis edilmiştir. Üretim portföyümüzde tamamı tarafımızca geliştirilen iki ayrı valf kullanmaktayız. Bu valflar dünyaca tanınmış akredite laboratuar ve test kuruluşları tarafından da onaylanmıştır. LPG 128 vanası pilot silindirde kullanılan ve elektriksel aktivasyonu bir solenoid yardımıyla gerçekleşen bir vanadır. Yardımcı silindirlerde ise pnömatik aktivasyona izin veren LPG 110 vanası kullanılır. Sektörde yer alan tüm yangın ihbar sistemleri ile birlikte uyumlu olarak otomatik aktivasyona müsaade ederler.

Vanalar düşük miktardaki kaçaklara karşın hatalı boşalması için emniyet unsurlarıyla donatılmıştır. CO2sistemlerimizde silindirlerin doluluğunun kontrolü için opsiyonel olarak hücresel tartı sistemi kurulabilir.

CO2 sistemlerimizde yer alan bileşenler VdS ve VNIIPO sertifikalıdır. Tüm silindirler PED ve TPED direktiflerine uygun CE belgeli ve π işaretlidir.

Ürün Garantisi

Norm Teknik (LPG), ürettiği her türlü ürünün sevkiyat tarihini müteakip iki yıl süreyle imalat hataları bakımından kusurlu bulunanları onarmayı veya değiştirmeyi kabul eder. Norm Teknik önceden haber vermeksizin, bu belgede belirtilen ürünlerin tasarımının ve/veya parça detaylarının bir kısmını veya tümünü değiştirme hakkına sahiptir.

Telif Hakkı

Bu belgenin tümü veya bir kısmı Norm Teknik Malzeme Ticaret İnşaat Sanayi A.Ş.'den izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

Bu ürün LPG tarafından üretilmiştir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

 • Kimsayal ad Karbondioksit
 • Kimyasal Formül CO2
 • ISO 14520 - TS EN 15004 ve NFPA2001 standartlarıyla uyumu HFC-227ea
 • Moleküler Ağırlık 44,01
 • Üç Nokta Sıcaklığı 55,6 °C
 • Üç Nokta Basıncı 517,8 kPa
 • 20 °C'deki sıvı yoğunluğu 777 kg / m3
 • Kritik Sıcaklık 31,0 °C
 • Kritik Basınç 73,82 bar
 • 21 °C'deki basınç 58,8 bar
 • 20 °C'deki buhar basıncı 57.2 bar
 • Maksimum doldurma yoğunluğu 0,75 kg / l
 • Hava göreli yoğunluğu 1,5
 • Elektrik yangın konsantrasyonu hacim < 57m3 1,6 kg / m3
 • Elektrik yangın konsantrasyonu hacim > 57m3 1.33 kg / m3
 • Arşiv söndürme yoğunluğu 61% (2,0 kg. / m3)
 • Ozona zarar verme potansiyeli 0
 • Sera etki potansiyeli 1
 • Yüzey yangını tasarım konsantrasyonu 34%

 • CO2 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ
  zip

LPG

© 2019 - NORM TEKNİK A.Ş. - GİZLİLİK VE GÜVENLİK