Exproof ATEX Sertifikalı Damperler

Patlama riskinin bulunduğu bölgelerde kullanılan bütün damperlerdir. ATEX Direktifi 2014/34 / EU kapsamında birden fazla markalamaya ihtiyaç duyulan ve yapısında elektriksel komponentler bulunduran cihazlar bu yönerge doğrultusunda bütün olarak Atex sertifikalı (type examination sertifikası) olmak zorundadır. ATEX DİREKTİFLERİ’ne uygun üretim yapmak başka ürünü belgelendirebilmek başka bir şeydir.

Bu direktifler gereği ülkemizde de ATEX için birinci yönetmeliğimiz olarak “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik(94/9/AT)”” 27.10.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 30.12.2006 tarihinde tamamen yenilenmiştir. İkinci yönetmeliğimiz olarak “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (99/92/EC)” ise 26.12.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş, 30.05.2013 tarihinde tamamen yenilenmiştir.

Bu yönetmeliklerdeki eksiklikler ise 20.06.2012 tarihinde onaylanan ve 30.06.2012 tarihinde resmî gazetede yayınlanan Yeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ile düzeltilip desteklenmiştir.

ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmakta iken 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünlerde EX onaylı olma ve sembolünü taşıma mecburiyeti getirilmiştir. Ex-proof aletlere Avrupa Normuna uyumluluk belgesi alınması mecburiyeti bulunmaktadır.

Exproof  ATEX Sertifikalı Damperler
SATIŞ MÜHENDİSİ İLE İLETİŞİME GEÇİN