Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

Yangına teknik olarak ya da yangının niteliğinden dolayı su veya köpükle müdahale edilemeyecek durumlarda veya su veya köpüğün sisteme yangından daha fazla zarar vereceği durumlarda gazlı söndürmeye başvurulur.

Temiz gazlı söndürme sistemleri, kullanılan söndürücünün türüne göre ya ortamın sıcaklığını düşürerek ya da ortamdaki oksijen miktarını, yanma sınırının altına indirerek yangını söndürmektedir.

Gazlı söndürme sistemleri, toplam hacim koruması ile kapalı hacimlerdeki yangın tehlikesine karşı koruma sağlamak üzere genellikle aşağıda belirtilen mahallerde kullanılır: 

  • 24 Saat esasına göre çalışması gerekli mahaller:(Banka Bilgi İşlem Merkezleri,Radar İzleme Mahalleri,Kesintisiz ve yüksek riskli proses, data vb. endüstriyel odalar,Hava Kontrol Merkezleri)
  • Ekipman hasarının yangın ve/veya su uygulaması karşısında önem kazandığı mahaller: (Telefon Santralleri  ̀Enerji Üretim Merkezleri Kontrol Odaları,Server vb. Network Sistem Odaları ,Banka Kasa Daireleri)
  • Yerine konulamayacak değerlerin muhafaza edildiği alanlar :(El Yazması Eserlerin muhafaza edildiği alanlar,Tarihi Eser Saklama Mahalleri; El Yazmaları, Osmanlı Eserleri,Yüksek güvenlikli ve muhafaza edilmesi gereken değerlerin saklandığı mahaller)
  • Geçmişe veya günümüze ait orijinal değerli evrakın saklandığı mahaller :(Mukaddes Emanetler,MGK Kayıtları, ̀TBMM’nin kapalı oturum ve/veya ülke güvenliğini ve/veya politikasını belirleyen tutanaklarının muhafaza edildiği kayıt odaları ,Kripto odaları vb.  ̀Kıymetli Arşiv odaları )
  • Alevlenebilir ve yanabilir sıvılar ve gazların bulunduğu mahaller.
SATIŞ MÜHENDİSİ İLE İLETİŞİME GEÇİN